Wednesday, 19 December 2012

nota ringkas PKB3111


PELABELAN
Mengecap seseorang mempunyai sesuatu sifatyang tidak baik seperti jahat, suka menipu dsb.
Satu tanggapan / penilaian yang dibuat berdasarkan pandangan individu sendiri terhadap suatu perkara

IMPLIKASI POSITIF PELABELAN TERHADAP MURID
~ murid lebih difahami
~ wujudkan kesedaran kepada masyarakat tentang OKU dan kemudahan2
~ p&p guru boleh terus berfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari
~ membolehkan perkhidmatan khusus diberi kepada kanak2 mengikut keperluan spr rawatan
~ kenalpasti kekuatan dan kelemahan murid
~ laksanakan p&p berdasarkan ciri-ciri dan keperluan murid
~ dapat menggunakan strategi, kaedah, dan bbm yang sesuai dengan masalah murid

IMPLIKASI NEGATIF PELABELAN TERHADAP MURID
~ wujudkan sifat pemalu yang tinggi
~ rasa rendah diri
~ murid sering diketepikan dalam aktiviti sekolah iaitu pengabaian dalam pembelajaran – dianggap tidak bermanfaat
~ timbul pelbagai istilah negative – murid patah hati untuk belajar, masalah disiplin
~ mempamerkan imej yang negative cth: ADHD – nakal
~ masyarakat pandang serong
~ diskriminasi oleh rakan sebaya dan guru perdana

IMPLIKASI POSITIF PELABELAN TERHADAP GURU
~ mudahkan guru menyediakan RPI
~ mengukur tahap murid berdasarkan ujian2 yang dibuat
~ membantu mengenalpasti faktor2 yang membawa kepada kecacatan dan masalah

IMPLIKASI NEGATIF PELABELAN TERHADAP GURU
~ guru disamatarafkan dengan murid
~ timbulkan persepsi negative guru aliran perdana kepada guru pendidikan khas (elaun, gaji, jumlah kerja, kemudahan)
~ dikatakan tidak mahu bercampur gaul dengan guru perdana
~ dipandang sebagai golongan kelas kedua

IMPLIKASI POSITIF PELABELAAN TERHADAP IBU BAPA
~ kenalpasti kekuatan dan kelemahan anak
~ tahu strategi2 berkesan untuk maksimumkan potensi anak
~ mendapat kemudahan bantuan daripada kerajaan dan NGO
~ kesedaran untuk mendapatkan pelbagai maklumat tentang anak

IMPLIKASI NEGATIF PELABELAN TERHADAP IBU BAPA
~ tekanan psikologi, rasa rendah diri
~ tidak dapat menerima persepsi masyarakat terhadap anak
~ anak dilihat sebagai liability bukan sebagai asset

PENGASINGAN
KENAPA MURID DIASINGKAN
~ kerana mempunyai masalah dalam pembelajaran (bahasa, matematik, pengamatan)
~ guru mengenalpasti masalah murid dan dapat diatasi dengan kaedah yg sesuai
~ interaksi kurang dgn murid normal
~ kurang mendapat perhatian dalam kelas normal
~ gangguan daripada rakan sebaya
~ terdapat peruntukan yang disediakan

IMPLIKASI POSITIF PENGASINGAN KPD MURID
1.    Dapat tumpuan lebih
2.    Kemudahan infrastruktur lengkap
3.    Kurang masalah disiplin berlaku
4.    Kesan pembelajaran lebih baik
5.    Kepakaran guru yang khusus
6.    Tingkatkan motovasi
7.    Tingkatkan daya keyakinan diri
8.    Guru lebih memfokuskan pembelajaran kpd murid

IMPLIKASI NEGATIF PENGASINGAN KPD MURID
1.    Kurang peluang interaksi dengan murid normal
2.    Masalah penyesuaian diri dengan masyarakat
3.    Kurang dapat perhatian dan tanggungjawab ibu bapa
4.    Tingkatkan kecenderungan melabel dan menyalah label kpd murid pk

LANGKAH ATASI HALANGAN ANTARA GURU PK DAN KOMUNITI / IBU BAPA
·         Pendedahan dgn program pk  spt ceramah
·         Perbincangan antara ibu bapa dan guru untuk tahu beberapa maklumat penting (tingkah laku murid, sikap terhadap pelajaran, kegemaran, perkara yang disukai)
·         Ibu bapa diberitahu keperluan perkembangan murid – bimbingan untuk ibu bapa
·         Adakan aktiviti – sambutan hari jadi, hari keluarga, hari raya dengan penglibatan ibu bapa / komuniti

KEPENTINGAN UJIAN DIAGNOSTIK
·         Mengesan masalah yang dihadapi murid
·         Salah satu proses untuk menempatkan murid di kelas yg sesuai
·         Maklumat ujian utk rujukan
·         Kenalpasti tahap dan keupayaan murid
·         Mengesan daerah kelemahan dan kekuatan murid
·         Menyusun, merancang, membentuk aktiviti / p&p yang sesuai, khusus, tepat dan sistematik terhadap murid
·         Melihat perkembangan murid dari semasa ke semasa
·         Kenalpasti kesulitan murid secara khusus
·         Kenalpasti punca kegagalan murid untuk kuasai kemahiran
·         Kenalpasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan kesukaran murid
·         Rancang dan bina bbm yg sesuai dengan tahap murid

PERBEZAAN KIOSK DAN STESEN

KIOSK
Pembinaan berdasarkan teori multiple intelligence
Mempunyai pelbagai kecerdasan
Merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat, kemahiran yang wujud dlm diri individu
Intrapersonal, bahasa, kinestetik, math, alam sekitar, interpersonal, pengamatan, pengurusan, visual, muzik

STESEN
Bilik / sudut di mana berlaku proses p&p yg sistematik dgn sokongan bahan bantu yg efektif
Mengikut subjek/mata pelajaran
Peluang lalui kaedah hands on experience dan belajar sambil bermain
Bantu persiapan yg lebih terancang dan mudah
Guru dapat bina satu bentuk p&p yang berturutan dan berterusan
Menggalakkan mobility murid
Membolehkan murid kenal semua guru     

SYARAT PERTIMBANGAN KE INKLUSIF
1.    Tidak lebih 2-3 tahun ke belakang daripada rakan sebaya
2.    Boleh kuasai kemahiran 3M
3.    Masalah tingkah laku tidak ketara
4.    Boleh kendalikan sendiri spt makan, minum, ke tandas
5.    Boleh berkomunkasi dan bermain dalam kumpulan
6.    Bolehbergerak dengan bantuan minimum
7.    Boleh faham dan ikut arahan yang diberi

PERANAN GURU PENDAMPING
·         Memantau murid pk yang berada dalam kelas biasa
·         Membantu murid menyesuaikan diri dalam kelas inklusif
·         Membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran baru

KEMAHIRAN INTERPERSONAL GURU JIKA TERDAPAT GANGGUAN
·         Beri isyarat non-verbal seperti mimik muka untuk tegur murid
·         Rapatkan jurang guru – murid seperti bertegur sapa secara baik untuk eratkan hubungan
·         Guru ingatkan kembali murid mengenai peraturan dalam kelas
·         Menyoal murid mengapa mereka lakukan gangguan (minat/xminat)

CARA GURU UNTUK WUJUDKAN INTERAKSI SIHAT
·         Adakan aktiviti kumpulan
·         Sentiasa berkomunikasi dua hala spt soal jawab di dalam kelas
·         Terapkan nilai menghormati
·         Tetapkan peraturan dan undang-undang untuk wujudkan persekitaran yang selamat seperti tidak mengejek
·         Buat murid rasa disayangi dan dihargai oleh guru dan rakan

FUNGSI PENDIDIKAN KHAS DI KPM
~ Tawarkan perkhidmatan pakar
~ jalankan program intervensi awal
~ tawarkan khidmat bantu dan nasihat
~ Tawarkan alat khusus untuk bantu ibu bapa

KOMPETENSI KENDIRI
Kecekapan / keupayaan dalam mengawal pengurusan kendiri (kawalan kendiri, amanah, ketekunan, kebolehsuaian, inovasi)

KESEDARAN KENDIRI
Seseorang individu dapat menyesuaikan dirinya dengan isyarat dalamannya.
Cth mengetahui kedudukan dalaman iaitu mengetahui keadaan dirinya sendiri spt cepat marah, gembira dsb
Seseorang yang mempunyai pengetahuan mengenai kesedaran,kefahaman mengenai diri, persekitaran dan Pencipta

TINGKATKAN KEPROFESIONALAN GURU PK
1.    Memberi motivasi kepada murid – untuk tingkatkan keyakinan murid untuk belajar dan  kuasai kemahiran
2.    Kelayakan guru – kemahiran dan ilmu berkaitan PK
-       Menduduki system pemilihan calon bg mengambilkira kriteria guru yg diperlukan (MTEST, INSAK)
-       Tambahbaik system pemilihan calon guru
3.    Latihan guru asas
-       Secara sepenuh masa
-       PISMP (PK), KPLI
-       Memantapkan latihan pergyryan dengan mengambilkira keprluan dan kehendak semasa serta akan datang
-       Guru pelatih yg baru tamat kursus menguasai teori dan amalan p&p yg dipelajari
4.    Ketrampilan
-       Miliki kecekapan, kemampuan yang tinggi
-       Contoh ketrampilan : kemahiran komunikasi, kepimpinan dan pengurusan, penampilan diri, keperibadian yang menarik, protocol dan etika
-       Mempunyai kemahiran teknologi dlm p&p
-       Cekap / berkemampuan dlm mengurus kelas dengan baik
-       Mempunyai kemahiran generic
-       Mempunyai kemahiran kaunseling
5.    Kursus dalam perkhidmatan
-       Bantu tingkatkan prestasi dalam tugasan yg semakin canggih dan mencabar
-       Jenis kursus – ikhtisas (pedagogi, bahasa, kbkk), pengurusan sekolah (guru besar), teknologi maklumat
-       Latihan jangka panjang – kursus dalam cuti, kursus hujung minggu, kursus induksi
-       Latihan jangka pendek – in-house, bengkel, seminar, ceramah,latihan dalam kumpulan, kem bina semangat
6.    PJJ- Pendidikan Jarak Jauh
7.    Amalan refleksi
-       Dilalui dengan proses yang betul, dapat baiki, rancang dan ubahsuai p&p dengan lebih berkesan pada akan datang
8.    Pelaksanaan kad pelaporan untuk penuhi keperluan latihan 7 hari dalam setahun
9.    Kewangan
-       Tubuhkan kepala khas ‘Pembangunan Profesional Staf’ dalam peruntukan kewangan ke sekolah dr KPM
10.  Budaya ilmu
11.  E-pembelajaran latihan dan perkhidmatan
12.  Kolaborasi
13.  Penyelidikan tindakan
14.  Peningkatan kendiri

SOKONGAN DAN KERJASAMA

GURU
·         Strategi dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan kemahiran yang hendak diajar, tahap dan kebolehan murid, dan pengalaman sedia ada murid
·         Guna bbm yang sesuai dan menarik
·         Memberi motivasi dan galakan untuk tingkatkan keyakinan dan semangat murid, kurangkan rasa rendah diri dan percaya pada diri  (murid)
·         Bekerjasama dalam membantu masalah murid
·         Memberi perhatian kepada murid

PIHAK SEKOLAH
·         Sedia kemudahan yang kondusif untuk kelas PK (kelas khas, bbm, perabot)
·         Sedia bantuan kewangan – guru dapat sedia keperluan yang sesuai untuk pengajaran
·         Memberi motivasi kepada murid
·         Tidak memandang rendah terhadap keupayaan murid
·         Mengelolakan aktiviti yang sesuai dengan minat murid – bentuk sikap kendiri positif
·         Menekankan penerapan nilai2 murni
·         Menggalakkan murid menyertai kem bina semangat untuk meningkatkan daya ketahanan

IBU BAPA
·         Bagi galakan dan motivasi untuk anak lebih bersemangat
·         Pantau pembelajaran anak, pantau prestasi anak
·         Sedia kemudahan belajar spt meja, buku, alat tulis, bahan rujukan
·         Sedia persekitaran pembelajaran yang kondusif
·         Ambil berat tentang persekolahan anak
·         Ambil tahu aktiviti yang dirancang untuk anak
·         Melibatkan diri dalam program/aktiviti yang diatur pihak sekolah
·         Memberi bantuan / sumbangan derma berbentuk kewangan/benda
·         Menjadi AJK
·         Jalinkan hubungan baik dengan pihak sekolah
·         Menyumbangkan idea dan pendapat positif

KERAJAAN
·         Peruntukan kewangan – pegurusan kewangan sekolah Bertaraf Pusat Tanggungjawab (PTO)
·         Sekolah PTJ dapat pertambahan sumber peruntukan dan kuasa berbelanja (guru besar mudah buat perancangan tentang pembangunan akademik dam kokurikulum)

MULTIDISIPLIN
·         Kerjasama antara guru, pegawai perubatan, ahli terapi, ahli psikologi dsb

NGO
·         Perkongsian pintar dengan pihak sekolah
-       Masalah kekurangan pakar dan bahan
-       Cth NASOM – kepakaran murid autisme

BAGAIMANA MEMBINA SIKAP POSITIF MURID

GURU
ü  Membina sikap positif dan hubungan baik dengan murid
ü  Menggalakkan emosi positif – yakin diri, seronok kepada pembelajaran, dihargai, selamat
ü  Elak sikap diskriminasi murid,layanan sama rata, tidak pandang rendah, menghina
ü  Membangkitkan motivasi intrinsic  - murid selesa, berminat dalam pembelajaran, hadir ke sekolah
ü  Tanam sikap kepunyaan murid melalui aktiviti bersama
ü  Hargai usaha murid – pujian, peneguhan, ganjaran

IBU BAPA
ü  Buang sifat malu dengan keadaan anak
ü  Bagi kasih sayang sama rata
ü  Berusaha menyesuaikan anak dengan masyarakat sekeliling
ü  Mendorong minat / bakat anak ke peringkat termampu – tingkatkan keyakinan diri anak
ü  Memberi didikan dan asuhan yang baik – ibu bapa sebagai role model

No comments:

Post a Comment